Nuomos sąlygos

 • Vairuoti kemperį reikalingas B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir ne trumpersnis nei 3 metų vairavimo stažas.
 • Kemperis gali būti rezervuojamas telefonu, el. paštu ar atvykus pas mus.
 • Kemperis nuomojamas ne mažesniam nei 3 parų laikotarpiui.
 • Nuomininkas privalo turėti galiojančius asmens tapatybės dokumentą bei B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Taip pat reikalaujama, jog vairuotojas būtų ne jaunesnis nei 23 metų amžiaus ir turintis ne trumpesnį kaip 3 (trejų) metų atitinkamos transporto priemonių kategorijos vairavimo stažą. Dokumentų kopijos pridedamos prie sutarties.
 • Nuomininkas, padaręs kelių eismo taisyklių ar kitokius pažeidimus nuomos metu, lieka atsakingas ir po automobilio grąžinimo.
 • Tepalų, vandens lygį, padangų oro spaudimą nuomininkas turi kontroliuoti kiekvieną kartą, pripildydamas degalais kemperio kuro baką arba pradėdamas naują kelionės dieną.
 • Norėdamas rezervuoti kemperį, asmuo turi sumokėti 300 eurų avansą. Kol avansas nesumokėtas – rezervacija laikoma negaliojančia, o automobilis gali būti išnuomotas kitiems interesantams.
 • Atsisakius kelionės anksčiau nei prieš 21 dieną, 300 eurų avansas negrąžinamas, išskyrus nuomos sutartyje numatytas išimtis.  Nuomininkas privalo pervesti visą nuomos mokestį į nuomotojo sąskaitą arba sumokėti grynais iki nuomos pradžios likus 14 dienų. Paruošto eksploatacijai automobilio perdavimas įvykdomas nuomininkui sumokėjus visą nuomos kainą ir perdavus 450 eurų užstatą, (jeigu Nuomininkas(ė) jaunesnis (ė) negu 25 m.ir vairuotojo stažas trumpesnis nei 5 m., frančizės mokestis 600 eurų, kuris kelionės laikotarpiui lieka Nuomotojui kaip franšizės mokestis. Grąžinant tvarkingą, be papildomų defektų automobilį, 450 eurų  užstatas yra grąžinamas. Frančizės mokestis 450 eurų grąžinamas nuomininkui po visapusiško automobilio patikrinimo.
 •  Mes siūlome tik techniškai tvarkingus kemperius, todėl ir  grąžinti juos prašome techniškai tvarkingus, be papildomų vidaus bei išorės defektų,  su pilnomis kuro bei dujų talpomis, išpiltomis ir išvalytomis biotualeto kasetėmis, išleistu vandeniu iš abiejų rezervuarų.Nuomininkas, grąžinęs automobilį netvarkingu vidumi arba pilnais nuotekų bei WC rezervuarais, moka 45 eurų baudą. Automobilis grąžinamas tuo pačiu adresu kaip ir išduodamas, jei šalys nesusitarė kitaip.
 • Nuomotojas įsipareigoja išduoti žalią kortą - civilinės atsakomybės draudimą (nuomininkas privalo įsitikinti, kad jo lankoma valstybė yra žalios kortos (civilinės atsakomybės draudimo) sąraše. Priešingu atveju nuomininkas turi draustis prieš įvažiuodamas į tą šalį savomis lėšomis.
 • Kemperis  yra apdraustas civilinės atsakomybės draudimu (žalia korta) ir KASKO draudimu, galiojančiu visoje Europoje (išskyrus Airiją, Didžiąją Britaniją ir Kiprą, t.y. valstybes, kuriose eismas vyksta kairiąja kelio puse), todėl rekomenduojame savo kelionių maršrutus rinktis Europoje. Už Europos ribų, Airijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Kipre šie draudimai galioja nevisa apimtimi arba visai negalioja, todėl keliautojui reikės apsidrausti savo lėšomis. Atsižvelgiant į kai kurių ne Europos valstybių kelių būklę, į jas kemperiu arba specialiai tokiai kelionei neparuoštu automobiliu važiuoti nerekomenduojame.

 • Jei kelionės eigoje  pastebėsite kokių nors kemperio gedimų, prašome mums pranešti apie juos.
 • Kelioniniuose automobiliuose draudžiama rūkyti bei vežtis gyvūnus.
 • Kelionės į karo taškus ar stichinių nelaimių vietas draudžiamos.
 • Draudžiama vežti narkotines medžiagas, sprogmenis, ginklus bei didesnį nei leistiną kiekį alkoholio ir tabako gaminių, naudoti kemperį kitiems nelegaliems tikslams.
 • Draudžiama vežti daugiau keleivių nei nustatyta kemperio gamintojo. Svarbu žinoti, kad  tokiu atveju atsitikus eismo įvykiui gali negalioti draudimas, ir išlaidas, susijusias su eismo įvykiu, kaltininkas turės apmokėti pats.
 • Transporto priemonės perdavimo laikas ir vieta - pagal susitartimą. Perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas perdavimo metu.
 • Kad įsigaliotų transporto priemonės rezervacija, nuomininkas sumoka avansą. … Jei tr. Pr. Nuomos laikotarpio pradžia yra anksčiau nei 14 d. po sut. Pasirašymo, nuomininkas sumoka visą sumą iš karto.
 • Nuomininkas papildomai privalo pateikti kitų vairuotojų rekvizitus iki transporto priemonės perdavimo. Papildomi vairuotojai taip pat turi turėti ne mažesnį nei 3 m. vairavimo stažą, B kategoriją. Atsakomybe už papildomų vairuotojų padarytą žalą transporto priemonei ir/ar transporto priemone tenka nuomininkui.
 •  Transporto priemonė perduodama nuomininkui su pilnu kuro baku, užpildytomis vandens, dujų talpomis, paruoštu naudotis WC, švariu vidumi ir išore.
 • Jei Nuomininkas grąžina transporto priemonę netvarkingu vidumi, pilnom nuotekų ir tualeto talpom, moka  45 eurų  sutvarkymo mokestį.
 • Nuomininkas transporto priemonę grąžina pilnu kuro baku.
 • Transporto priemonėje draudziama rūkyti, vežti gyvūnus, specifinį kvapą skleidžiančias medžiagas, naudoti kitai nelegaliai veiklai. Jei pažeidžiamas įis punktas, nuomininkas moka 300 eurų baudą.
 • Nuomininkas privalo susipazinti su Casko draudimo taisyklėmis ir jų laikytis, užtikrindamas, kad draudimo kompanija kompensuos patirtus nuostolius jei nuomojamai transporto priemonei bus padaryta žala.
 • Transporto priemonė turi buti naudojama tinkamai ir pagal tiesioginę paskirtį. Niekada nepalikti transporto priemonės neužrakintos, saugoti raktelius, dokumentus, laikytis transporto priemonės techninės priežiūros, eksploatacijos ir naudojimosi taisyklių. Prieš pradėdamas važiuoti nuomininkas privalo įsitikinti, kad transporto priemonė yra tinkama saugiam eksploatavimui. Griežtai draudžiama vežti daugiau keleivių nei yra tam pritaikytų sėdimu vietų su saugos diržais.
 • Transporto priemonę draudžiama subnuomoti.
 • Sugedus automobiliui nuomos metu,jei remontas kainuoja daugiau kaip 60 eurų, reikia gauti Nuomotojo sutikimą.Nuomotojas privalo atlyginti visas Nuomininko išlaidas, susijusias su automobilio remontu, jei automobilį reikia remontuoti ne dėl Nuomininko kaltės ir kuriam Nuomotojas yra davęs savo sutikimą. Jei automobilis sugedo dėl Nuomininko kaltės, (nustato serviso, kuriame bus  remontuojamas automobilis ,darbuotojas) tada automobilį “Nuomininkas” remontuoja savo lėšomis.
 • Automobilio remontas turi būti atliekamas FIAT-o įgaliotuose servisuose (kitais atvejais reikia gauti Nuomotojo sutikimą), pristatomos sąskaitos – faktūros.
 • Kiekvieno autoįvykio ar vagystės atveju būtina iškviesti policiją, griežtai reikalauti, kad autoįvykis būtų tiriamas policijoje, reikiamai užpildomi draudiminiai dokumentai. Draudėjui atsisakius apmokėti autoįvykio metu patirtą žalą (vairuotojas buvo neblaivus ar vartojęs narkotikus )patirtą materialinę žalą atlygina Nuomininkas. Jei nuomininkas pats padare autoįvykį ir yra  dėl to  kaltas, neiškvietęs policijos ir nepristatęs policijos pažymos Nuomotojui, atsako pilnai už sugadintą automobilį ir padengia su tuo įvykiu susijusias išlaidas. Nuomotojas nepadengia išlaidų , jei nuomininkas naudoja transporto priemonę kaip nusikaltimo įrankį. Automobilio vagystės atveju, nuomininkas turi pateikti Nuomotojui išsinuomavusio automobilio dokumentus (techninį pasą) ir užvedimo raktelius. Jei šių išvardintų daiktų nėra, nuomininkas yra atsakingas visa automobilio verte. Pametus automobilio dokumentus, raktus, magnetolos skydelį, sugadinus padangas, mokamas nustatyto dydžio mokestis 150 eurų.
 

Kaip mus rasti?

Kontaktai

UAB "Liukstata" 
Mob.  +370 655 80 222
Mob.  +370 652 47 155 
Įm. k., 300500147
PVM kodas 100002161618
AB SEB Bankas
A/s. LT43 7044 0600 0516 5350